Επικοινωνία

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος Πελαγίδου Δέσποινα
 
Ελ. Βενιζέλου 82 56121 Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκη
 
Τηλέφωνο: +302310730200